Polityka handlowa

Polityka handlowa Firmy ROAN sp. z o.o.

Firma Roan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje sprzedaż produktów za pośrednictwem różnych formuł handlowych. Formułami tymi są zarówno tradycyjne sklepy jak i bezpośrednia obsługa biur za pośrednictwem przedstawicieli handlowych oraz internetowe sklepy i platformy e-commerce. Ze względu na różną specyfikę poszczególnych form handlowych polityka cenowa jest ustalana odrębnie dla każdej z nich.